Kontakt os +45 5885 3440

0,00 DKK
×
×

Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Dansk Plejeteknik A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansk Plejeteknik
Tingvej 2 & 4, 4270, Høng
CVR-nr.: 32 83 87 23
Telefon: +45 5885 3440
E-mailadresse: support@danskplejeteknik.dk


Når du som virksomhed handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
Fulde navn, Telefonnummer, E-mail adresse, CVR, Firmaaddresse

Formål:

 • At kunne levere vare til rette person
 • At kunne oplyse priser og leveringstider til rette person
 • At kunne sende faktura til rette person 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandlingen af personoplysninger er nødvendigt for, at vi kan levere de produkter, du køber hos os samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysningerne stammer fra de af kunden oplyste.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevans. Vi skal qua. Regnskabsloven gemme faktura som indeholder persondataoplysninger i minimum 5 år.


Når du som privatperson handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Fulde navn, Telefonnummer, E-mail adresse, Adresse/r
 • Andre personoplysninger, som du selv har indsendt

Formål:

 • At kunne levere vare til rette person
 • At kunne oplyse priser og leveringstider til rette person
 • At kunne sende faktura til rette person

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandlingen af personoplysninger er nødvendigt for, at vi kan levere de produkter, du køber hos os samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Personoplysningerne stammer fra de af kunden oplyste

Opbevaring af dine personoplysninger:Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevans. Vi skal qua. Regnskabsloven gemme faktura som indeholder persondataoplysninger i minimum 5 år.


Hvis du ansøger om et job hos os, indsamles og gemmes følgende personoplysninger:

 • Indsendte oplysninger og dokumenter, så som CV, ansøgnings formular m.v.
 • Personoplysninger så som: Navn, Adresse, Email, Telefonnummer.

Formål:

Der indsamles data til behandling/vurdering i rekrutteringsprocesser for, at validere hvorvidt den enkelte ansøgers forudsætninger og erfaringer opfylder de ønsker vi skulle efterspørge hos den ideelle kandidat.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vi har modtaget din ansøgning, og for at kunne vurdere om du en potentiel kandidat bliver vi nød til, at læse og behandle din ansøgning.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vi opbevarer kun dine egne angivne oplysninger

Vi opbevarer kun dine egne angivne oplysninger


Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevans. Hvis du ikke er en af kandidaterne vi har valgt, at gå videre med vil du hører fra os. Dette gælder dog ikke ved uopfordrede ansøgninger som vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen samt databeskyttelsesloven.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn