Kvalitetssikring

Med mere end tyve års erfaring inden for reparationer og serviceeftersyn på hjælpemidler kender vi de fleste mærker og modeller. Vores dygtige serviceteknikere fejlfinder og reparerer på stedet samt udfører serviceeftersyn inden for alle typer af hjælpemidler og plejeteknisk udstyr. Lifteftersyn udføres efter krav- og prøvningsmetoden DS/EN ISO 10535:2021 og øvrige eftersyn følger Arbejdstilsynets AT-anvisninger 2.3.0.2.   

Erstatningsreservedele produceret af Dansk Plejeteknik følger Lægemiddelstyrelsens direktiver under Lov nr. 139 af 15. februar 2016, Europæisk direktiv 93/42/CEE og senest EU 2017/745 om medicinsk udstyr. Produkterne er CE-mærkede. CE-mærkning er dokumentationen for, at medicinsk udstyr opfylder den pågældende lovgivning og har gennemgået test for sikkerhed og ydeevne. Renoverede produkter renoveres ved brug af originale komponenter og undergår el-test IEC60601-1 samt en omfattende funktionstest, for at sikre funktionalitet og kvalitet.

 

Garanti ved erstatningsreservedele
Dansk Plejeteknik yder et års garanti på alle erstatningsreservedele. Reservedelene er fremstillet i original kvalitet og er fabrikeret til de hjælpemidler, de påsættes. Reservedele er testet og kvalitetssikret gennem CE-mærkningen. Produkterne følger Lægemiddelstyrelsens direktiver under Lov nr. 139 af 15. februar 2016, Europæisk direktiv 93/42/CEE og senest EU 2017/745 om medicinsk udstyr.

 

Garanti ved renoverede reservedele
Dansk Plejeteknik yder et års garanti på alle renoverede reservedele, da funktionaliteten sikres gennem el-test IEC60601-1 samt en omfattende funktionstest. Renoverede reservedele leveres til vores kunder med samme funktionalitet som nye og kan monteres på hjælpemidlet akkurat, som var det en nyindkøbt reservedel.

 

Produktansvar
En producent af et hjælpemiddel kan ikke fravige produktansvaret som følge af montering af en erstatningsreservedel eller renoveret reservedel med mindre at defekten af hjælpemidlet beviseligt skyldes den specifikke erstatningsreservedel eller renoverede reservedel. I tilfælde af en defekt som beviseligt skyldes en erstatningsreservedel eller renoveret reservedel påtager Dansk Plejeteknik sig produktansvaret overfor kunden.

Dansk Plejeteknik besidder over 20 års viden og erfaring inden for service og reparation af hjælpemidler, og den viden kommer vores kunder til gavn via vores høje supportniveau og kvalitet i arbejdet med reservedele til hjælpemidler. Dansk Plejeteknik samarbejder med de danske hospitaler, sygehuse, institutioner og hjælpemiddeldepoter for at mindske mængden af miljøfarligt elektronikaffald, som skyldes kassering af brugte reservedele. Ved at renovere reservedele og sende dem tilbage på hospitalerne, hjælpemiddeldepoter m.v. til genbrug sikrer vi årligt, at tusindvis af reservedele ikke kasseres, til gavn for vores kunders budget og miljøet.